Niepubliczny Żłobek i Przedszkole

2024-02-08
Wiek firmy:
pow. 10 lat
Zatrudnienie:
do 10 osób
Dostępne dokumenty:
  • Raport z wyceny
Skontaktuj się z właścicielem ogłoszenia i poproś o udostępnienie ww. dokumentów.

Opis:

Sprzedam działające Niepubliczne Przedszkole i Żłobek w południowej części województwa lubuskiego, funkcjonujące w nowoczesnym i w pełni wyposażonym budynku.

Oferta obejmuje nabycie praw wynikających z zawartych umów (najmu oraz umów z obecnymi klientami) oraz wpisu do ewidencji placówek oświatowych zarówno Przedszkola jak i Żłobka, co uprawnia m.in. do otrzymywania dotacji na każde dziecko w placówce, poprzez zmianę organu prowadzącego, a także nabycie majątku przedszkola i żłobka niezbędnego do prowadzenia dalszej działalności.

Placówka zatrudnia osoby z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami – istnieje możliwość cesji umów z pracownikami, jak i możliwość przejęcia umów ze specjalistami czy osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

Placówka jest oparta na stałych wpływach finansowych. Istnieje potencjał rozwoju i zwiększenia dochodów przez wprowadzenie dodatkowych usług (organizacja przyjęć urodzinowych lub dodatkowej opieki nad dziećmi z okolicy.

Nieruchomość dzierżawiona.

Wartość wyposażenia ok 250tys.