Co należy wiedzieć o wystawianiu firmy na sprzedaż

Co należy wiedzieć o wystawianiu firmy na sprzedaż

Powodów do sprzedaży firmy może być naprawdę wiele, nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na motywacje i cele należy zaplanować cały proces tak, by jak najlepiej spełnił oczekiwania i pozwolił osiągnąć maksymalne korzyści. Przyjrzyjmy się konkretnym kwestiom związanym ze sprzedażą firmy, w ten sposób otrzymując jasną odpowiedź na pytanie, czego oczekuje się od procesu sprzedaży i jak odpowiednio się do tego przygotować.

Cel sprzedaży

Przed dokonaniem sprzedaży firmy należy zebrać w jednym miejscu wyniki swoich przemyśleń i tym samym wyznaczyć trasę sprzedaży. Odpowiedz sobie na pytanie, jaki jest główny cel takiego działania. Może być to na przykład sprzedanie części firmy przy jednoczesnym pozostawieniu sobie możliwości wpływu na jej działalność, jak również sprzedaż całości firmy bez pozbawiania się wpływu na dalsze jej funkcjonowanie. Istnieje także możliwość zbycia przedsiębiorstwa i całkowitego wycofania się z biznesu. Oczywiście nie są to jedyne cele, które można sobie wyznaczyć. Ważne jednak, by pamiętać o dokładnym sprecyzowaniu swoich oczekiwań i skupieniu się na jednym, najważniejszym aspekcie.

Ramy czasowe sprzedaży

Kiedy już główny cel sprzedaży zostanie wyznaczony, nadchodzi czas na wyznaczenie ram czasowych, w których transakcja ma być sfinalizowana. Sprzedaż firmy może być dokonana przed upływem roku, w ciągu 12 miesięcy, czy nawet przez najbliższe lata.

Kondycja firmy i oczekiwania finansowe

Kolejny krok to określenie oczekiwań finansowych, a więc sprecyzowanie, ile środków chce się uzyskać w efekcie sprzedania firmy. W tym wypadku należy oczywiście ocenić sprawę obiektywnie, odnosząc się do sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Może być ono w doskonałej kondycji i umożliwiać dalszy rozwój biznesu. W takim wypadku cena sprzedaży zazwyczaj będzie naprawdę wysoka. Nieraz też zdarza się, że firma jest niezła, ale jednocześnie nie można jej nazwać doskonałą. Konieczne więc będzie pogodzenie się z niższą ceną sprzedaży. Jeśli natomiast sytuacja firmy jest na tyle zła, że sprzedaż wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Należy podjąć różnorodne kroki, które pozwolą poprawić prosperowanie przedsiębiorstwa, a tym samym uzyskanie bardziej korzystnej ceny.

Forma zapłaty

Przed sprzedażą należy również ustalić, w jakiej formie i w jaki sposób chce się otrzymać zapłatę za firmę. Do wyboru jest zaoferowanie kupującemu sfinalizowania pożyczki, którą ten będzie spłacał w ratach. Można też zażądać wypłacenia całej kwoty z góry.

Kupiec przedsiębiorstwa

Warto też zastanowić się nad tym, kto może być potencjalnym nabywcą przedsiębiorstwa. Weź pod uwagę nie tylko cenę sprzedaży, ale także to, czy chce się przeprowadzać marketing i czy firma koniecznie musi zostać oddana zaufanej osobie. Może się zdarzyć, że zobowiązania umowne nie pozostawią wyboru i konieczne będzie sprzedanie firmy wspólnikowi czy współwłaścicielowi. Można też pomyśleć o sprzedaniu przedsiębiorstwa pracownikowi, co często będzie się wiązało ze wcześniejszym awansem i ustaleniem warunków późniejszej sprzedaży. Firmę można też powierzyć członkom rodziny. W takim wypadku nie będzie konieczne przeprowadzanie marketingu, za to na pewno niezbędna okaże się odpowiednia wycena. Biznes możesz sprzedać określonej firmie. Będzie się to wiązało z szeregiem korzyści – między innymi możliwością rozszerzenia swojej działalności. Niekiedy zdarza się też, że nie ma określonego z góry kupca, a wtedy potrzebne będzie uplasowanie oferty na rynku po dokonaniu wyceny.

Dalsza sytuacja firmy

Na koniec trzeba jeszcze sprecyzować swoje oczekiwania co do dalszego losu firmy i własnego zaangażowania w jej działalność. Może się zdarzyć, że zbywca będzie chciał zostać na stanowisku kierowniczym w firmie po jej sprzedaży. Może pozostać tam przed kilka miesięcy, by pomóc nowemu właścicielowi w fazie zmian. Istnieje także możliwość całkowitego wycofania się z biznesu zaraz po sfinalizowaniu transakcji.