Sprzedaż przedsiębiorstwa – aspekty prawne o których należy pamiętać

Sprzedaż przedsiębiorstwa – aspekty prawne o których należy pamiętać

Różne sytuacje mogą zmusić przedsiębiorcę do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli czasowe zawieszenie nie wchodzi w grę, konieczna może się okazać sprzedaż firmy. Z prawnego punktu widzenia, realizacja tego procesu uzależniona jest od kilku aspektów związanych z formą prowadzonej działalności. Jak sprzedać firmę bezpiecznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Wycena firmy

Decydując się na sprzedaż firmy, dotychczasowy właściciel musi przede wszystkim znaleźć kupca. Aby zainteresować ofertą potencjalnych kontrahentów, powinien na początek oszacować wartość swojego przedsiębiorstwa. W przypadku niedużych firm, własny majtek ruchomy oraz ilość posiadanych nieruchomości jest zwykle niewielka. Sporządzenie wyceny małego biznesu nie powinno być zatem trudne. Nieco inaczej wygląda to w dużych przedsiębiorstwach, których właściciele mogą potrzebować pomocy specjalistów zajmujących się określaniem wartości firm. W ten sposób sprzedawca może ustalić cenę optymalną, czyli adekwatną do wartości majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo.

Audyt przedsiębiorstwa

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, kupujący może zażądać przeprowadzenia kompleksowego audytu przedsiębiorstwa, czyli tzw. due diligence. Proces ten wiąże się z koniecznością udostępnienia potencjalnemu nabywcy kompletnej dokumentacji firmowej, czyli przede wszystkim umów zawieranych w ramach przedsiębiorstwa, kwitów finansowych czy dokumentów płacowo-kadrowych. Na ich podstawie prawnicy, księgowi oraz pozostali audytorzy kupca zyskują pełen wgląd w sytuację ekonomiczno-rynkową firmy oraz oceniają opłacalność inwestycji.

Poufność transakcji

Sprzedając firmę, dotychczasowy właściciel musi dobrze zabezpieczyć wszystkie kwestie związane z poufnością dokonywanej transakcji. Przed udostępnieniem dokumentów audytorom, powinien zawrzeć umowę o zachowaniu poufności (NDA). Na jej podstawie, kupujący zobowiązuje się do nieujawniania jakichkolwiek danych oraz informacji uzyskanych w ramach prowadzonego audytu przedsiębiorstwa. Zawierając umowę tego typu, sprzedający może dobrze zabezpieczyć swoje interesy. Ma to szczególne znacznie wówczas, gdy ujawnienie strategicznych informacji  konkurencji byłoby wysoce niepożądane ze strategicznego punktu widzenia.

Zobowiązania sprzedawcy i nabywcy

Zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej i postanawiając o jej sprzedaży, przedsiębiorca przekazuje potencjalnemu nabywcy wszystkie swoje powinności. Dotyczy to nie tylko aspektów ściśle związanych z funkcjonowaniem firmy, ale też wszelkiego rodzaju zobowiązań zaciągniętych w ramach jej prowadzenia. Sprzedaż przedsiębiorstwa z reguły nie zwalnia jej dotychczasowego właściciela z konieczności spłaty zadłużeń. W przypadku dokonania transakcji, kupujący staje się jednak solidarnie odpowiedzialny za te zobowiązania – chyba, że nie wiedział o nich w chwili nabycia. W umowie sprzedaży należy więc uregulować wszystkie kwestie związane ze spłatą istniejących zadłużeń, włącznie z wzajemnym rozliczeniem poprzedniego właściciela firmy oraz nabywcy.